معاون وزیر راه: نظام بانکی با اجرای طرح نهضت ملی مسکن همراهی کند

معاون وزیر راه: نظام بانکی با اجرای طرح نهضت ملی مسکن همراهی کند
سمنان- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: مجموعه نظام بانکی برای رفع مشکلات در زمینه آورده اولیه خانواده‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با وزارت راه و شهرسازی همراهی کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239814/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C