معاون وزیر راه و شهرسازی: سیستان و بلوچستان در طرح نهضت ملی مسکن پیشرو است


زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی؛ مسکن را از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با اقدامات مطلوب صورت گرفته سیستان و بلوچستان در زمینه ساخت و تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن در کشور پیشرو است.منبع
  مراکز استان‌های کردستان و همدان به شبکه ریلی متصل می‌شود