معاون وزیر راه: ۱۱۱ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور در حال ساخت استمعاون وزیر راه: ۱۱۱ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور در حال ساخت است
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۱۱۱ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده کشور در مراحل ساخت قرار دارد که از این تعداد تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد تکمیل شده است.منبع