معاون وزیر راه: ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نوسازی شد

معاون وزیر راه: ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نوسازی شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که، در دولت سیزدهم توجه ویژه به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شد، گفت: در این دولت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نوسازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306689/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1