معاون وزیر: ۷۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های راهداری اربعین در ایلام اختصاص یافت

معاون وزیر: ۷۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های راهداری اربعین در ایلام اختصاص یافت
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های راهداری اربعین و زیرساخت های تردد زوار در استان ایلام خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141167/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85141167/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85