ممنوعیت تردد در مسیرهای کرج-چالوس و تهران-شمال/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و چالوس

ممنوعیت تردد در مسیرهای کرج-چالوس و تهران-شمال/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و چالوس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ممنوعیت تردد در محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: محورهای چالوس و هراز دارای ترافیک سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229574/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85229574/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86