منابع حاصل از فروش املاک مازاد بانک مسکن در نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود

منابع حاصل از فروش املاک مازاد بانک مسکن در نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل بانک مسکن گفت: آمادگی داریم از ظرفیت‌های مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی برای توسعه بخش مسکن و رونق اقتصادی استفاده کنیم و تکالیف خود را در این بخش انجام دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341744/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87