منطقه ۱۸ ارزان‌ترین و منطقه یک گران‌ترین مناطق تهران برای خرید خانه


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس گزارش مرکز آمار در آذرماه امسال منطقه یک با متوسط قیمت ۱۰۷ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با ۲۵ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان کمترین قیمت را در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.منبع
  رشد ۴ درصدی تخلیه‌ و بارگیری کالا در بنادر کشور طی شش ماهه نخست ۱۴۰۲