مهرآباد پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور/ هدایت ۱۱ هزار و ۶۳۵ پرواز در نوروز ۱۴۰۳

مهرآباد پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور/ هدایت ۱۱ هزار و ۶۳۵ پرواز در نوروز ۱۴۰۳
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و راهبر فرودگاه بین المللی فرودگاه مهرآباد گفت: با تلاش ماندگار همکاران، هدایت و کنترل ۱۱ هزار و ۶۳۵ پرواز و جا به جایی یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۲۵ مسافر در بازه زمانی ۲۴ اسفند تا ۱۷ فروردین ماه در پایانه هوایی مهرآباد رقم خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85437544/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B3%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2

  بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در حال اجراست