مواجه ۳۱ استان با افزایش میانگین یک درجه‌ای دما در تیرماه

مواجه ۳۱ استان با افزایش میانگین یک درجه‌ای دما در تیرماه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که میانگین پهنه‌ای دمای کشور از ابتدای تیرماه تاکنون به ۳۰.۱ درجه سلسیوس رسیده که یک درجه گرمتر از نرمال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171133/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87