موافقت با الحاق اراضی ۱۴۷ هکتاری به محدوده شاهین‌شهر - مجله خبری راه و ساختمان

موافقت با الحاق اراضی ۱۴۷ هکتاری به محدوده شاهین‌شهر

همچنین در ادامه مصوبه مذکور تاکید شده پس از تهیه طرح جامع، این طرح پس از تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی در چارچوب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به کمیته فنی و متعاقباً شورای عالی ارائه شود.منبع

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر جمعیت پذیری نزدیک به ۳۰ هزار نفر و با رعایت حریم و بستر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و قنوات،‌ حریم و حاشیه قانونی آزادراه عبوری از سمت شرقی زمین با تامین سرانه خدماتی در همه سطوح براساس مصوبه تدقیق سرانه‌ها توسط مهندسین مشاور ذیصلاح طرح جامع ذیصلاح تاکید شده است.

  هزینه وام مسکن زوجین درکانال 120 میلیون تومانی