موافقت با الحاق ۱۰۹ هکتار به محدوده دو شهر در خوزستان

موافقت با الحاق ۱۰۹ هکتار به محدوده دو شهر در خوزستانوی خاطرنشان کرد: اقدامات ویژه‌ای برای تسهیل و شتاب‌بخشی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان در حال انجام است که امیدواریم ثمرات آن را مردم در آینده‌ای نزدیک مشاهده کنند.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان با تاکید بر اهمیت انجام طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: برای پیشبرد این طرح در استان در معاونت شهرسازی جلسات ویژه‌ خارج از نوبت برگزار می‌شود تا بتوانیم نسبت به تامین زمین این طرح اقدام کنیم.

 وی افزود: براساس آخرین تصمیمات اتخاذشده، با الحاق ۲۴ هکتار از اراضی قلعه خواجه و ۸۵ هکتار از اراضی هندیجان به محدوده این دو شهر به منظور تامین زمین اراضی طرح نهضت ملی مسکن در استان موافقت شده است.

شبنم کوچک پور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان اظهار کرد: این جلسات با هدف تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خوزستان برگزار و موارد الحاقی به محدوده شهرها مطرح و مصوب می‌شود.

کوچک پور ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد تا مشکلی برای تامین اراضی مورد نیاز اجرای طرح وجود نداشته باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804380/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B1%DB%B0%DB%B9-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ایسنا/خوزستان معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از موافقت با الحاق ۱۰۹ هکتار به محدوده دو شهر در استان خبر داد.