موافقت با الحاق ۴۰۸ هکتار اراضی به محدوده شهرهای پردیس، کرمانشاه و جوانرود

موافقت با الحاق ۲۱ هکتار به محدوده شهر جوانرود

ضرورت بازنگری مکان‌یابی و امکان‌سنجی شهر خلیج فارس در کمیته فنی شورا

به گفته این مقام مسئول، در این نشست همچنین اصلاح مصوبه شورای عالی با موضوع مغایرت اساسی شهر تهران (رفع ابهام از مصوبه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲شورای عالی) مورد بررسی قرار گرفت و با این اصلاحیه که با حضور «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران و «حمیدرضا صارمی» معاون معماری و شهرسازی تهران برگزار شد، موافقت شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85533381/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

به گفته دانشجو، موضوع الحاق ۱۷۱ هکتار اراضی موسوم به پشته‌کش و الحاق ۲۰۴ هکتار اراضی موسوم به چشمه روضان به محدوده شهر کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن ملاحظات اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری، رعایت صورت‌جلسه کمیته فنی و همچنین افق جمعیتی و نیاز شهر به این الحاق‌ها با الحاق ۱۷۱ هکتار اراضی موسوم به پشته کش و همچنین ۲۰۴ هکتار اراضی موسوم به چشمه روضان به محدوده شهر کرمانشاه برای تولید مسکن موافقت شد.

وی اضافه‌کرد: در این نشست همچنین موضوع الحاق ۲۱ هکتار به محدوده شهر جوانرود در استان کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ همه ملاحظات زیست محیطی و نیاز شهر به تولید مسکن با الحاق این اراضی به محدوده شهر جوانرود موافقت شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: همچنین در این نشست، مکان‌یابی و امکان سنجی شهر جدید خلیج فارس در راستای سیاست‌های بالادستی به‌منظور توسعه سکونتگاه‌های ساحلی جنوب و اقتصاد دریا محور مورد بررسی قرار گرفت که طرح تهیه شده به دلیل مشکلاتی از جمله مجاورت با مناطق چهارگانه محیط زیست برای بررسی مجدد به کمیته فنی شورای عالی بازگشت تا با بررسی‌های مجدد و رفع مشکلات مطرح شده در تهیه این طرح، بار دیگر با انجام اصلاحات برای بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود.

  قابل توجه آپارتمان‌نشینان ! - ایسنا

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، «خسرو دانشجو» در بیان جزئیات برگزاری چهارمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری در سال جاری افزود: موضوع اصلاح حریم و الحاق اراضی به محدوده شهری پردیس برای اجرای نهضت ملی مسکن در این نشست بررسی شد و با رفع تداخل با منطقه حفاظت شده محیط زیست و همچنین رفع تداخل با تقسیمات کشوری، با رای اکثریت آرا با الحاق این اراضی به محدوده شهر پردیس موافقت شد.

موافقت با الحاق ۴۰۸ هکتار اراضی به محدوده شهرهای پردیس، کرمانشاه و جوانرود

۳۷۵ هکتار به محدوده شهر کرمانشاه برای تولید مسکن الحاق می‌شود