موانع حقوقی سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار رفع شد

موانع حقوقی سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار رفع شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سفر مقامات هند به ایران و رفع‌ موانع حقوقی و اختلافی در قرارداد بلندمدت سرمایه گذاری این کشور در بندرچابهار پس از ۱۰ سال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146705/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85146705/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF