موانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری در سواحل خوزستان رفع شود

موانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری در سواحل خوزستان رفع شود
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان بر لزوم ایجاد اسکله های گردشگری در بنادر استان تاکید کرد و گفت: متاسفانه تنگناهایی در بخش صدور مجوز برای سرمایه گذاری در سواحل وجود دارد که امیدواریم با کمک سایر دستگاه‌ها این موانع برطرف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237038/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85237038/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF