مکان‌یابی شهرک ایثارگران در اطراف یزد

د- عوارض طبیعی و مصنوع متداخل با اراضی و حرایم آن‌ها

۲ -با توجه به ضرورت پاسخگویی به متقاضیان نهضت ملی (علاوه بر ایثارگران)، مقرر شد واحدپذیری اراضی حدود ۵۰۰۰ واحد تعیین شود، به گونه‌ای که ۲۰۰۰ واحد به تامین نیاز خانواده ایثارگران و مابقی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. این میزان واحدپذیری از طریق افزایش سهم سطوح مربوط به تراکم متوسط و تراکم زیاد کاربری مسکونی تامین خواهد شد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با مکان‌یابی شهرک مسکونی ایثارگران به منظور تامین مسکن خانواده شهدا و جانبازان و متقاضیان نهضت ملی مسکن در خارج از حریم شهر یزد و اعمال برخی اصلاحات طرح جامع شهرک مسکونی موافقت کرد.

۷ – تاکید می‌شود هرگونه استقرار جمعیت در شهرک مذکور موقوف به اجرای کامل کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و تایید تکمیل فرایند اجرایی توسط آب منطقه‌ای خواهد بود. استانداری یزد موظف به نظارت بر حسن اجرای کامل این امر است.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن توجه به نقشه مورد تایید آب منطقه‌ای یزد درخصوص نحوه رفع تداخل اراضی با حریم و بستر مسیل‌های موجود و جایگزینی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، با مکان‌یابی شهرک مذکور موافقت و مقرر کرد طرح جامع با اعمال اصلاحاتی پس از تایید دبیرخانه شورای عالی برای ادامه فرآیند به ستاد شهرک سازی ابلاغ شود.

اصلاحات مورد نیاز اعلام شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، در جلسه مورخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ موضوع مکان‌یابی و طرح جامع شهرک مسکونی واقع در خارج از حریم شهر یزد جهت تامین اراضی مورد نیاز مسکن خانواده شهدا و جانبازان و متقاضیان نهضت ملی مسکن مصوب جلسه آذرماه سال گذشته شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد را با توجه به صورت جلسه مورخ دهم خرداد سال جاری کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد.

  اجاره اتوبوس‌های خارجی برای تسهیل تردد زائران
الف- سطوح کاربری‌ها

مکان‌یابی شهرک ایثارگران در اطراف یزد

۵-  رعایت مفاد مکاتبه اداره کل راهداری استان به شماره ۴۴۶۲۸/۹۳  مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مبنی بر عدم ایجاد راه دسترسی به محور بزرگراهی مهریز- یزد الزامی است.

۳-  همسو با تراکم ساختمانی بافت مسکونی مجاور (شهرک اندیشه غدیر)، حداکثر طبقات پهنه تراکم زیاد طرح از ۸ طبقه به ۵ طبقه روی پیلوت تعدیل شود.

ب- واحدپذیری و تراکم ساختمانی

ج- شبکه معابر

۶- ضمن رعایت حریم، کانال‌های هدایت سیلاب و همچنین قنوات موجود در طرح بدون درج هرگونه کاربری شهری در نقشه کاربری اراضی درج شود. همچنین با استفاده از تمهیدات طراحی شهری، کانال های مذکور و حاشیه سبز آن‌ها به عنوان عنصر اصلی سازمان دهنده فضای شهری مورد استفاده و تاکید قرار گیرند.

۱-از مجموع ۹۲ هکتار اراضی، حدود ۴۳ هکتار به کاربری مسکونی ناخالص (با اختصاص حداقل  ۲۵ درصد مساحت اراضی به معابر دسترسی محلی و خدمات مقیاس محله)، ۱۲ هکتار خدمات عمومی (مقیاس فرامحلی)، ۶ هکتار فضای سبز (مقیاس فرامحلی)، و مابقی به معابر (بالاتر از سطح دسترسی) و حریم (کانال انتقال آب، قنوات و خطوط انتقال انرژی) اختصاص خواهد داشت.

۸ – رعایت حریم خطوط انتقال نیرو بر اساس مکاتبه شماره  ۱۱۸۷۹/۶۵  مورخ  ۱۹۹/۱۱/۱۶ شرکت برق منطقه ای یزد الزامی است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050302167/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DB%8C%D8%B2%D8%AF

۴ -مطالعات عارضه سنجی ترافیکی تهیه و به تایید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۹ – نقشه هدایت آب‌های سطحی و نحوه جایگزینی مسیل‌ها با کانال‌های هدایت  آب‌های سطحی مطابق تایید وزارت نیرو به عنوان سند پشتیبان در اسناد طرح جامع لحاظ شود.