مکان‌یابی ۵ شهرک مسکونی در استان تهران به نتیجه رسید 

مکان‌یابی ۵ شهرک مسکونی در استان تهران به نتیجه رسید 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مکان‌یابی مقدماتی بیش از پنج شهرک مسکونی در استان تهران به نتیجه رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85328166/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF