میزان بارش تابستانه در شمال کشور به مرز ۱۰۰ میلی متر رسید

میزان بارش تابستانه در شمال کشور به مرز ۱۰۰ میلی متر رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بارش باران که چند روزی است شمال کشور را فرا گرفته، در شبانه روز گذشته نیز ادامه یافت و میزان آن در آستارا به مرز ۱۰۰ میلی متر رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225970/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

  بهره‌برداری از آزادراه شیراز-اصفهان در روزهای آینده