میزان تردد در جاده‌های استان زنجان پنج درصد افزایش یافت

میزان تردد در جاده‌های استان زنجان پنج درصد افزایش یافت
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان- ریس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۶۲ خودرو در جاده‌های استان تردد کردند که این میزان در مدت مشابه امسال با افزایش پنج درصدی به ۱۹ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۰ خودرو رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236631/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85236631/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA