ناوگان اتوبوسی راهداری اردبیل هشت هزار و ۵۹۷ زائر اربعین را جابجا کرد

ناوگان اتوبوسی راهداری اردبیل هشت هزار و ۵۹۷ زائر اربعین را جابجا کرد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: از زمان اجرای طرح اربعین (۲۷ مردادماه تا ۱۳ شهریور) در مجموع هشت هزار و ۵۹۷ زائر در قالب ۳۶۰ سفر با ناوگان اتوبوس این اداره کل جابجا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220901/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B9%DB%B7-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85220901/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B9%DB%B7-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7