نخستین پرواز ویژه اربعین خرم آباد به نجف اشرف انجام شد

نخستین پرواز ویژه اربعین خرم آباد به نجف اشرف انجام شد
خرم‌آباد – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: نخستین پرواز مستقیم خرم آباد به نجف اشرف با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220144/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220144/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF