نداشتن ذخیره برفی بسیار نگران‌کننده است/ لزوم مدیریت منابع آب

نداشتن ذخیره برفی بسیار نگران‌کننده است/ لزوم مدیریت منابع آب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواشناسی درباره وضعیت بارندگی در ماه‌های باقی‌مانده زمستان، گفت: براساس داده‌ها و اطلاعات هواشناسی، سیگنال خاصی برای زمستان پیش‌بینی نمی‌شود و بارش‌های نرمال و در برخی نقاط مایل به کم‌بارشی مورد انتظار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339870/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8