نرخ بیکاری آلمان چقدر است؟

بر اساس تعدیل فصلی، بیکاری ماهانه ۴۰۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی به ۵.۶ درصد رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051106590/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAدر همین حال، اشتغال ناقص که شامل افراد در کاهش سیاست‌های بازار کار و ناتوانی کوتاه‌مدت برای کار نیز می‌شود، به ۷.۴ درصد یا ۳.۴۵ میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۴۳ هزار نفر افزایش یافت اما با ۲۰۰۰ نفر تعدیل فصلی کاهش ثبت کرده است.

تعداد ساکنان آلمانی بیکار ۶۲ هزار نفر نسبت به ماه قبل افزایش یافت و با ۱۴۷ هزار نفر افزایش نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ به ۲.۶۲ میلیون در ماه جولای رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، نرخ بیکاری در آلمان در ماه جولای به ۵.۷ درصد رسیده و این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری آلمان چقدر است؟

نرخ بیکاری آلمان در ماه جولای به ۵.۷ درصد رسید.

  ۲۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال در کشور احداث می‌شود