نرخ بیکاری ترکیه رکورد ۱۰ ساله را شکست

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010702821/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

نرخ اشتغال در سال ۲۰۲۳ با ۰.۸ واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل ۴۸.۳ درصد بوده است.

نیروی کار ۳۴.۹ میلیون نفر و نرخ مشارکت نیروی کار ۵۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ ثبت شد.

این میزان برای زنان ۱۲.۶ درصد و برای مردان ۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بود.

به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی نشان داد که نرخ بیکاری ترکیه در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال گذشته رسیده و از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.

تعداد افراد شاغل به ۳۱.۶ میلیون نفر رسید که در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان ۸۸۰هزار نفر افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، تعداد افراد بیکار در سال ۲۰۲۳ با ۳۱۸هزار نفر کاهش به ۳.۲۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

نرخ بیکاری ترکیه در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسید.

نرخ بیکاری ترکیه رکورد ۱۰ ساله را شکست

به نقل از ترکیش، نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۲ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل در ۱۷.۴ درصد قرار گرفت.

  افزایش تقاضای خارجی برای تعمیر کشتی در ایران