نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد می‌شود

نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد می‌شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن به ۱۸ درصد، پس از تصویب در شورای‌ عالی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131157/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85131157/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF