نرخ پروازهای نجف از مبدا تهران تعدیل شد

نرخ پروازهای نجف از مبدا تهران تعدیل شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – هواپیمایی جمهوری اسلامی از تعدیل نرخ پروازهای تهران – نجف در تاریخ‌های ۱۹ تا ۲۰ شهریور ماه با نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202505/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85202505/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF