نرم‌افزار «هوای اربعین» برای زائران ایرانی به‌روزرسانی شد

نرم‌افزار «هوای اربعین» برای زائران ایرانی به‌روزرسانی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آخرین نسخه به‌روزشده نرم‌افزار کاربردی پیش‌بینی گردوخاک و وضع هوای نقطه‌ای مسیرهای پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) به نام «هوای اربعین» ویژه زائران در دسترس عموم قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211105/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85211105/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF