نشست طرح جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد

نشست طرح جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه، نشست اجرایی‌سازی مصوبه هیات وزیران در خصوص طرح جامع تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

«سید جعفر حسینی» رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در این نشست از اهمیت ابلاغ دستور مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اقتصاد دریامحور و همچنین مصوبه دو ماه پیش هیات وزیران در این زمینه سخن گفت.

وی تاکید کرد: در آبان سال گذشته، جلساتی با ۱۴ دستگاه مرتبط برگزار شد تا سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دستگاه متولی و یا دستگاه همکار برای پیشبرد تحقق برنامه جامع تلاش کند.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه افزود: نتیجه بررسی هیات وزیران این بود که سازمان برنامه در این زمینه موفق عمل کرده و تاکید بر این است که این مصوبه جدا از قانون و مقررات، نیاز به پیگیری جدی دارد.

حسینی گفت: پیگیری و تقسیم کاری که در سازمان انجام شده، طبق دستور ریاست سازمان بر عهده امور بخشی قرار گرفته است و تکالیفی که سازمان مشخص کرده، شامل استان‌های ساحل جنوبی است که به نسبت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی جنوب کشور، در مورد ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی این استان‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85492048/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  واگذاری زمین به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر در خوزستان به کجا رسید؟