نشست مدیران دائم کمیته خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی در تهران آغاز شد

وی گفت: در حاشیه برگزاری این نشست، مدیران و کارشناسان اعزامی سازمان جهانی هواشناسی از برخی واحدهای عملیاتی سازمان و سامانه های هشدار سیل کشور بازدید می کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85534564/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

وی ادامه‌داد: همچنین در بخشی از این نشست به موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش رخدادهای سیل، خسارت های جانی و مالی سیل و سایر پیامدهای این پدیده اشاره شد.

نشست مدیران دائم کمیته خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی در تهران آغاز شد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواشناسی کشور، «بهاره اعرابی» اظهار داشت: در این نشست موضوعات مرتبط با سیل، زیرساخت های هشدار سیل در ایران و ریسک وقوع سیل بررسی شد.

اعرابی خاطرنشان‌کرد: در این نشست دوره مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو نیز حضور دارند.

رئیس امور بین الملل سازمان هواشناسی کشور تصریح‌کرد: این نشست با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، «یوری سیمونوف» رئیس کمیته دائم خدمات آبشناسی ، «مارسلو کویرنو» معاون کمیته دائم خدمات آبشناسی و «رامش تریپاتی» مسئول برنامه مدیریت سیل بخش آبشناسی و مدیریت منابع آب سازمان جهانی هواشناسی در حال برگزاری است.

  تردد روان خودروها در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه