نفس راه‌های مازندران بَند آمد/ تداوم ترافیک سنگین در کندوان و هراز

نفس راه‌های مازندران بَند آمد/ تداوم ترافیک سنگین در کندوان و هراز
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در محورهای منتهی به این استان در زمان حاضر را سنگین اعلام کرد و گفت که تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221900/%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85221900/%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88