نقشه حریم گسلی ۳۳ شهر تهیه و تدوین می‌شود

نقشه حریم گسلی ۳۳ شهر تهیه و تدوین می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه نقشه حریم گسلی ۳۹ شهر انجام شده و یا در حال انجام است، گفت: تهیه و تدوین حریم گسلی ۳۱ شهر در حال مطالعه، ۲ شهر در انتظار تصویب و ۶ شهر مصوب و اجرایی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220814/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%B3%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220814/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%B3%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF