نماینده وزیرراه و شهرسازی: عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن جدی است

نماینده وزیرراه و شهرسازی: عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن جدی است
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن را جدی دانست و گفت: در این راستا عملیات میدانی ساماندهی مشاوران املاک، شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و وام‌های ودیعه مسکن از ۱۵ اردیبهشت ماه سال‌جاری در کشور آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206975/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85206975/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1