نهایی شدن ثبت ۱۱ هزار و ۵۷۴ قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات

نهایی شدن ثبت ۱۱ هزار و ۵۷۴ قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن و ساختمان از نهایی شدن ثبت ۱۱ هزار و ۵۷۴ قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات بین موجران و مستاجران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156475/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B7%DB%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA