نهضت کاهش قیمت تمام شده در تکمیل پروژه‌ها در اولویت باشد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط موجود کشور، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی باید نهضت کاهش قیمت تمام شده را در اولویت‌های اجرا و تکمیل پروژه‌ها مدنظر قرار دهد.منبع