نوار شمالی از فردا میزبان بارش‌هاست/ ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه

نوار شمالی از فردا میزبان بارش‌هاست/ ورود سامانه بارشی جدید از پنجشنبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی گفت: با نفوذ سامانه بارشی به شمال کشور از فردا بارش‌هایی را به صورت خفیف تا روز چهارشنبه خواهیم داشت و با ورود سامانه بارشی دیگری از روز پنجشنبه، بارش‌ها در غرب کشور از سر گرفته می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85273781/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2