نوسازی بافت فرسوده نیازمند مشارکت شهرداری‌ها/ رشد ۸۸ درصدی صدور پروانه در ۵۵ شهر

نوسازی بافت فرسوده نیازمند مشارکت شهرداری‌ها/ رشد ۸۸ درصدی صدور پروانه در ۵۵ شهر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم مشارکت شهرداری‌ها در همه شهرهای کشور برای نوسازی بافت فرسوده، از رشد ۸۸ درصدی صدور پروانه ساخت در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بافت‌های فرسوده در ۵۵ شهر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167768/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85167768/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1