نوسازی ۲۶۰ هزار واحد در کشور آغاز شده است

نوسازی ۲۶۰ هزار واحد در کشور آغاز شده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به ۲۱.۸ درصد رسید، گفت: نوسازی بیش از ۲۶۰ هزار واحد در کشور آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446535/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  انتصاب قائم‌مقام تام‌الاختیار وزیر راه در نهضت ملی مسکن