نگاهی به بازار اشتغال سوییس

تعداد بیکاران سوییس در ماه جولای ۸۷هزار و ۶۰۱ نفر بود که نسبت به ماه قبل از آن ۲۵۰۲ نفر افزایش داشت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710260/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش دبیرخانه امور اقتصادی کشور سوییس (SECO)، نرخ بیکاری در سوییس در ماه جولای به ۱.۹ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه ژوئن بدون تغییر باقی مانده است.

نرخ بیکاری سوییس در ماه جولای بدون تغییر باقی ماند.

در ماه جولای، تعداد مشاغل موجود در سوییس ۴۹هزار و ۲۰۴ شغل ثبت شد که ۲۵۲۷ شغل به صورت ماهانه کاهش یافت.

نگاهی به بازار اشتغال سوییسبر اساس سالانه، این نرخ ۴.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری جوانان با ۷.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۸۰۲۹ نفر رسید.