نگاهی به نرخ بیکاری بریتانیا

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113303/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7

در همین حال، در سه ماهه مارس تا مه، نرخ اشتغال این کشور ۷۶ درصد برآورد شد که ۰.۲ واحد درصد نسبت به سه ماهه دسامبر تا فوریه افزایش داشت و این افزایش عمدتا مربوط به کارگران پاره وقت است.

نرخ بیکاری بریتانیا در ماه مه به چهار درصد رسید.

تعداد تخمینی مشاغل خالی در سه ماه منتهی به ژوئن با  ۸۵‌ هزار کاهش به یک میلیون و ۳۴ هزار رسید. در سه ماهه مارس تا مه، متوسط رشد دستمزد کارکنان (شامل پاداش) ۶.۹ درصد، در حالی که رشد حقوق عادی (بدون احتساب پاداش) ۷.۳ درصد بود.

نگاهی به نرخ بیکاری بریتانیا

نرخ عدم فعالیت اقتصادی در سه ماهه گزارش شده ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۰.۸ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در ماه مه به چهار درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

  بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» در مجمع شورای نگهبان