نیازمند استراتژی در تولید مسکن هستیم/ دولت قبل فاقد استراتژی تولید مسکن بود

نیازمند استراتژی در تولید مسکن هستیم/ دولت قبل فاقد استراتژی تولید مسکن بود
تهارن- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد استراتژی مشخص در تولید مسکن هستیم، گفت: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم فاقد استراتژی تولید مسکن بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177468/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85177468/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C