نیکزاد: ۱۳۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان مسکن تحویل داده شد

نیکزاد: ۱۳۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان مسکن تحویل داده شد
همدان- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: عملیات ساخت بیش از ۴۳۱ هزار واحد مسکونی در طول یک سال گذشته توسط این بنیاد آغاز شده است که تا کنون حدود ۱۳۱ هزار واحد تکمیل و کلید آن به متقاضیان تحویل داده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140872/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140872/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF