هدفگذاری رسیدن به ۴۰ میلیون نفر مسافر در ۳ سال آینده

هدفگذاری رسیدن به ۴۰ میلیون نفر مسافر در ۳ سال آینده
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه آهن با اشاره به رکوردشکنی جابه‌جایی مسافر با قطار، گفت که با هدفگذاری‌های انجام شده و در صورت تامین مالی از قبیل تهاتر نفت و تامین مالی از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تلاش می‌کنیم تا در سه سال آینده به عدد ۴۰ میلیون مسافر سالیانه برسیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406264/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

  پیش‌بینی رشد ساخت‌وساز ایران در ۴ سال آینده