هزینه‌های چندهزار میلیاردی تصادف‌ها برای کشور که به چشم نمی‌آید


کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ضمن تشریح اعتبار موردنیاز برای سامان دادن به جاده های روستایی بر ضرورت فرهنگ‌سازی همگانی تاکید و بیان کرد که همه باید برای سوانح و هزینه های بسیار زیاد آن پای کار بیایند.منبع