هشدار به وزارت راه و شهرسازی در پی اجرای نادرست طرح اعطای زمین


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به وزارت راه و شهرسازی در پی اجرای نادرست طرح اعطای زمین هشدار داد و بر این‌ اساس، سامانه جدید ثبت‌نام متقاضیان اعطای زمین در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت راه‌اندازی خواهد شد.منبع
  ۲۰۴ هزار و ۸۵۵ واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها تحویل شد