هشدار رگبار باران و بارش تگرگ در برخی استان‌های کشور

هشدار رگبار باران و بارش تگرگ در برخی استان‌های کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور نسبت به فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح زرد در خصوص رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ را صادر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449204/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  استفاده از ظرفیت اتوبوس‌های ترکیه و پاکستان برای سفرهای اربعین