هشدار زرد هواشناسی درباره غلظت آلاینده‌های جوی در کرج و تهران

سازمان هواشناسی در هشدار سطح زرد، نوع مخاطره را سکون نسبی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی اعلام کرده است.

اثر مخاطره نیز انباشت نسبی آلاینده‌ها، افزایش شاخص کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش روز جمعه مجله خبری راه و ساختمان و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، پایداری نسبی هوا از امروز تا فردا در تهران و کرج ادامه دارد.

سازمان هواشناسی به پرهیز از رفت وآمد غیر ضروری و بلند مدت در فضای باز در سطح شهر، بویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری های قلبی و تنفسی توصیه کرده است.منبع