هشدار زرد هواشناسی درباره غلظت آلاینده‌های جوی در کرج و تهران

اثر مخاطره نیز انباشت نسبی آلاینده‌ها، افزایش شاخص کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس است.

سازمان هواشناسی به پرهیز از رفت وآمد غیر ضروری و بلند مدت در فضای باز در سطح شهر، بویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری های قلبی و تنفسی توصیه کرده است.منبعبه گزارش روز جمعه مجله خبری راه و ساختمان و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، پایداری نسبی هوا از امروز تا فردا در تهران و کرج ادامه دارد.

سازمان هواشناسی در هشدار سطح زرد، نوع مخاطره را سکون نسبی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی اعلام کرده است.

  معماری Wiktionary | road-housing