هشدار سازمان هواشناسی نسبت به اثرات طوفان گرمسیری بر سواحل جنوب

 هشدار سازمان هواشناسی نسبت به اثرات طوفان گرمسیری بر سواحل جنوب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون توسعه و پیش بینی مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور با هشدار نسبت به اثرات طوفان گرمسیری بر سواحل جنوب کشور گفت: این احتمال وجود دارد که از عصر دوشنبه شاهد افزایش ارتفاع امواج در سواحل جنوب کشور باشیم به طوری که تخمین زده می‌شود امواج با ارتفاع ۳.۵ تا ۴.۵ متر در شرق دریای عمان و امواج ۲ تا ۳ متر در غرب دریای عمان رخ دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136478/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8منبع: https://www.irna.ir/news/85136478/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8