هشدار سطح زرد بارندگی در ۶ استان جنوبی در روز جاری/ احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی

هشدار سطح زرد بارندگی در ۶ استان جنوبی در روز جاری/ احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی با اعلام هشدار زرد، از رشد ابرهای همرفتی در ۶ استان طی امروز تا فردا خبر داد و اعلام‌کرد: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی همراه با خیزش گرد و خاک در نواحی مستعد وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195688/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85195688/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86