هشدار سقوط درختان به دلیل افزایش شدت باد در ۹ استان

هشدار سقوط درختان به دلیل افزایش شدت باد در ۹ استان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواشناسی در هشدار زرد از وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با خیزش و نفوذ گردوخاک در ۹ استان خبر داد و اعلام‌کرد: احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات و احتمال شکستن نهال‌ها و درختان کهن‌سال وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141559/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86