هشدار سیلاب در استان‌های شمالی/ کاهش محسوس دما در شمال و شمال‌شرق

هشدار سیلاب در استان‌های شمالی/ کاهش محسوس دما در شمال و شمال‌شرق
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی با پیش‌بینی سیلاب برای استان‌های شمالی کشور، به مردم توصیه کرد که از تردد در مناطق پرخطر که احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها را دارد، پرهیز کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222736/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82منبع: https://www.irna.ir/news/85222736/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82